ปทุมธานี

ปทุมธานีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานนามให้ มีทั้งหมด7 อำเภอ คืออำเภอเมือง สามโคก ธัญบุรี หนองเสือ คลองหลวง และลำลูกกา  เป็นเมืองที่เจริญในทุกๆด้าน ทั้งเป็นเมืองสูนย์กลางทางการศึกษา

คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม