กาญจนบุรี

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,483.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญประจำจังหวัด : แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก