กรุงเทพมหานคร

เดิมเรียกกันว่า”บางกอก”เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆด้านทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลก

คำขวัญประจำจังหวัด : กรุงเทพฯดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย