archivetravel

สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงหัวหิน ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองหัวหิน เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของไทย ตามความเชื่อในการขอขมาพระแม่คงคา สายน้ำแห่งชีวิต สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดงานในวันที่ 2...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลางสระบุรี

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560

“ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560” วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ...
1 2 3 4
Page 1 of 4