archiveTATLopburi

Video : สถานีข่าวภาคกลางลพบุรี

ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่...
Uncategorizedลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ ประจำปี 2560

ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชม พร้อมเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของทานตะวัน ที่กำลังบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ททท.ลพบุรี ชวนเที่ยวชม “ตลาดชุมชน ฅ. โคกตูม”

“ตลาดชุมชน ฅ. โคกตูม”  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยว “ตลาดชุมชน ฅ. โคกตูม” ...
Uncategorizedลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

“ลอยกระทงสาย ใต้ร่มพระบารมี” จ.อ่างทอง

“ลอยกระทงสาย ใต้ร่มพระบารมี” จ.อ่างทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอ่างทอง ประจำปี 2560 “ลอยกระทงสาย...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2560

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป....
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

“พรรณไม้ในพระราชา” งานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

"พรรณไม้ในพระราชา" งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560    ...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

งานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ “ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

งานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ “ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560"    ...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560

"ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560

  ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท ประจำปี...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ททท.ลพบุรี ชวนเที่ยว “ตลาดชุมชน ฅ. โคกตูม” @ลพบุรี

ททท.ลพบุรี ชวนเที่ยว “ตลาดชุมชน ฅ. โคกตูม” @ลพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยว “ตลาดชุมชน ฅ....
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560

 “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560...