#เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่23 #งานปลาทูแม่กลอง #ปลาทูแม่กลองหน้างอคอหัก #อาหารถิ่นสมุทรสงคราม #เมืองรองต้องลอง #แม่กลอง #สมุทรสงคราม #เมืองสายน้ำสามเวลา #เที่ยวภาคกลาง