archiveเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานครสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

เชิญร่วมงาน สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง“ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร...
กรุงเทพมหานครสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ในกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน...