archiveสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม

ชัยนาทลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลางสิงห์บุรีอ่างทอง

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ในคืนวันที่ ๓๑...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลางอ่างทอง

งานอ่างทองพรรณไม้งาม ครั้งที่ 1 “เสกสรรค์พรรณไม้ถวายพ่อหลวง”

งานอ่างทองพรรณไม้งาม ครั้งที่ 1 “เสกสรรค์พรรณไม้ถวายพ่อหลวง”  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานอ่างทองพรรณไม้งาม ครั้งที่ 1 “เสกสรรค์พรรณไม้ถวายพ่อหลวง” ระหว่างวันที่...
Video : สถานีข่าวภาคกลางลพบุรี

ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

ทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 วันที่ 7-10 ธันวาคม 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงาน"สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ขึ้นเขาห่มพระตามรอยพ่อ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร ปีพุทธศักราช 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานขึ้นเขาห่มพระตามรอยพ่อ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร ปีพุทธศักราช 2561 เปิดศักราชใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลในวันที่ 31...
Uncategorizedลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ ประจำปี 2560

ทานตะวันบานที่บ้านหัวดง ตำบลคลองเกตุ ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวชม พร้อมเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของทานตะวัน ที่กำลังบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว

ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว   อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีกำหนดปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว เพื่อปรนนิบัติบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษาประจำปี...
Uncategorizedลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

“ลอยกระทงสาย ใต้ร่มพระบารมี” จ.อ่างทอง

“ลอยกระทงสาย ใต้ร่มพระบารมี” จ.อ่างทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอ่างทอง ประจำปี 2560 “ลอยกระทงสาย...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงหัวหิน ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองหัวหิน เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของไทย ตามความเชื่อในการขอขมาพระแม่คงคา สายน้ำแห่งชีวิต สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดงานในวันที่ 2...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

งานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ “ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

งานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ “ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560"    ...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560

"ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560

 “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560...