archive#ลอยกระทง

Uncategorizedลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

“ลอยกระทงสาย ใต้ร่มพระบารมี” จ.อ่างทอง

“ลอยกระทงสาย ใต้ร่มพระบารมี” จ.อ่างทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอ่างทอง ประจำปี 2560 “ลอยกระทงสาย...
สถานีข่าวเที่ยวภาคกลางสมุทรสงคราม

ชวนเที่ยวงาน “ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ” ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จ.สมุทรสงคราม

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี 2560 นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)...
กรุงเทพมหานครสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

เชิญร่วมงาน สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง“ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร...
ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

งานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ “ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

งานลอยกระทงส่งบุญตามวิถีโบราณ “ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560"    ...