archiveประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท

ลพบุรีสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560

  ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท ประจำปี...