archiveททท.

สถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว

ปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว   อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีกำหนดปิดอุทยานราชภักดิ์เป็นการชั่วคราว เพื่อปรนนิบัติบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษาประจำปี...