archiveจีน

กรุงเทพมหานครสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช 16-17 กุมภาพันธ์ 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช...
กรุงเทพมหานครสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ในกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน...