archiveกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครสถานีข่าวเที่ยวภาคกลาง

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

เชิญสัมผัสของดี “4 จังหวัดอัศจรรย์” พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ในกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ-จีน...