ลองมองเมืองรอง

ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ลองมองเมืองรอง” ไปเปิดมุมมองใหม่กับ 55 จังหวัดเมืองรอง เพราะเราอยากให้คุณรู้ว่า เมืองรอง ไม่เป็นรองใคร www.osothomagazine.com