เที่ยวแบบอินทรีย์ด้วยกัน ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ถ้าเราพูดถึง “เกษตรอินทรีย์” เราคงนึกถึงแค่การเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก แต่จริงๆแล้ว คำว่าเกษตรอินทรีย์ มีอะไรมากกว่านั้น ยังรวมไปถึงการท่องเที่ยวแบบอินทรีย์ (Organic Tourism) เมนูอินทรีย์ (Organic food)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ได้ชวน อเล็กซ์ไปร่วมเรียนรู้ และ เที่ยวแบบอินทรีย์ด้วยกัน โดยเริ่มต้นที่ ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม จุดเริ่มต้นของสามพราน model

Special Thanks : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA)

 

คำยอดนิยม