สำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรม Media/Agent Fam Trip ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565

วันที่ 10 ธ.ค. 65 กองตลาดภาคกลาง นำโดย น.ส.วันวิสาข์ ศรปาลีนันท์ (หนง.ภาคกลาง 2) น.ส.ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ (พ.การตลาด 6) นายธวัล ศุภสร (พ.การตลาด 6) นางสาวสุธินันท์ สุขสว่าง (พ.การตลาด3) และนายบุญช่วย อักษรศรี (ลจ.โครงการฯ) นำคณะสื่อมวลชนและ Agent เดินทางสำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรม Media/Agent Fam Trip เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม – ราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธ.ค. 65

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี รวมถึงเป็นการสำรวจสินค้า/บริการในพื้นที่ ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะนำไปเสนอขาย

โดยในช่วงเช้าคณะฯ เดินทางไปยังตลาดน้ำท่าคา บ้านสวนมะนาวโห่ลุงศิริ จ.สมุทรสงคราม และ ศตวรรษสยาม จ.ราชบุรี และในช่วงค่ำเดินทางไปยัง ณ สัทธาอุทยานไทย เพื่อเข้าเยี่ยมชมงาน Nasatta Light Festival Winter Illumination 2023

ทั้งนี้กิจกรรม Fam Trip ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและ Agent อย่างมาก รวมถึงสินค้า/บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่คณะเข้าเยี่ยมชมมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะนำไปเสนอขาย

#AmazingThailand
#เที่ยวเมืองไทยamazingยิ่งกว่าเดิม
#เที่ยวภาคกลาง
#TrendyC2โกอิ้งทูเมืองรอง
#เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลาง
#เมืองรอง
#สมุทรสงคราม
#ราชบุรี

ผู้ลงข่าว Yumi_Gun

คำยอดนิยม