สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (30 พย 2565) นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผกภก., นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หนง. ภาคกลาง 1 นายฐมพัฒน์ วัฒนผล, นางสาวมณีพร บุณยสุรักษ์ และนางสาวนุสบา แก้วมณี เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะดำเนินการจัดจริง โดยเดินทางสำรวจร่วมกับ นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผสอย., นางสาวดวงใจ สังฆโสภณ รอง ผสอย. และเจ้าหน้าที่ของ สอย.

นอกจากนี้ยังมีคณะผู้แทนจากหอการค้าไทย นำโดยคุณธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานหอการค้าไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดยคุณสิริธรรม ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมสำรวจตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

1.ล่องเรือชมแม่น้ำป่าสัก เพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำสู่ปราสาทนครหลวง


2.วัดใหม่ประชุมพล ท่าเรือขึ้นชมปราสาทนครหลวง สำรวจพระอุโบสถและตลาดชุมชนโดยรอบ


3.ร้านอาหาร Artisan เมนู Chef table สำหรับอาหารเย็น


4.หมู่บ้านญี่ปุ่น เรียนรู้ความเป็นมาของออกญาเสนาภิมุขและท้าวทองกีบม้า


5.สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบอาจารย์ (ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม) เพื่อหารือเรื่องการจัดตลาด สำหรับรองรับคณะในวันเดินทางจริง


6.วัดบรมพุทธาราม เป็นวัดประจำพระองค์ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา จุดที่จะจัดตลาดย้อนยุค กิจกรรมสาธิต และการแสดงรับคณะ


7.วัดพระราม อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม นำคณะแจ้งจุดที่จัดอาหารว่างและการแสดงดนตรีภายในวัด


8.บ้านป้อมเพชร สำรวจสถานที่รับประทานอาหารกลางวันริมน้ำตามกำหนดการวันที่สอง


9.ร้านอยุธยารมภ์ สำรวจสถานที่รับประทานอาหารริมน้ำ ตามกำหนดการวันแรก จากนั้นเดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

ผู้ลงข่าว Yumi_Gun

คำยอดนิยม