ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ,นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 และ นางสาว นปภา สังฆโสภณ รอง ผสอย. พร้อมคณะสื่อมวลชน ได้ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อาทิ

– รีสอร์ท ฮวงจุ้ยบ้านภูเขา โดยได้เข้าชมส่วนต่างๆของภายในรีสอร์ท เช่น บ้านที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย 100% , ห้องทองคำ, บ้านอัญมณี, ห้องพระเครื่อง เป็นต้น

– หอมนสิการอําเภอแก่งคอย สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แก่งคอย สระบุรี สักการะพระบรม สารีริกธาตุ 18 พระองค์ ตื่นตากับพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถเนื้อสัมฤทธิ์ปิดทองคำแท้ หนึ่ง เดียวภาพปักพระบรมโลกนาถศิลปะงานปักมือถึง 651,000 ฝีเข็ม ชมนิทรรศการ “เส้นทางเดิน ของพระพุทธเจ้า” ผ่านการจัดแสดงแบบ Interactive เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยงานศิลปะร่วมสมัย ภาพ แสง สีเสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่บรรจงสร้างสรรค์ในแบบที่จะดึงผู้ชมเหมือนเข้าไปสู่ยุคพุทธกาล

 

ผู้ลงข่าว Yumi_Gun

คำยอดนิยม