ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สัมผัสเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีคุณค่า

การเดินทางไปกับผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิชาความรู้โดยเฉพาะผู้รู้ในระดับปราชญ์ชั้นนำของประเทศไทยนับเป็นโอกาสอันดี

แดนวัง วันวาน เขาวัง พระนครคีรี

การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ได้ร่วมจัดกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

พระธาตุจอมเพชร และวัดพระแก้วน้อย ภูมิทัศน์พระนครคิรี ที่เป็นที่จดจำของคนทั่วไป

เจ้าถิ่นที่อยู่คู่เขาวังมาแสนนาน

โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม และท่านอาจารย์อภิวัฒน์ โควินทรานนท์ ปรมาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นวิทยากรบรรยาย

ความรู้ที่คู่กับการท่องเที่ยวนั้น…นอกเหนือจากความสุขจากการท่องเที่ยวแล้ว นักเดินทางยังได้เรียนรู้ ได้พบด้วยตา สัมผัสด้วยใจ ในความงดงามและยิ่งใหญ่ของมรดกแห่งสยาม

ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงศ รีอยุธยาตอนปลายภายในพระอุโ บสถวัดเกาะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

สถาปัตยกรรมลวดลายปูนปั้น ณ วัดสระบัว

ภายในพระอุโบสถวัดเกาะ

จิตรกรรมฝาผนังรูปทวารบาลสม ัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม

เที่ยวภาคกลาง เที่ยวใกล้ ที่ไหนก็สนุก เพชรบุรีๆ ใกล้ๆ ไปเที่ยวได้ทุกวัน