วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธศิลป์สมัยทวารวดี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธศิลป์สมัยทวารวดี

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม หรือ วัดเขาพระ เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี หากใครมาเยือนวัดนี้และพอมีกำลังแนะนำให้เดินขึ้นบันไดจากด้านหน้า จะพบโบราณวัตถุหลายชิ้น ทั้งเทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ในถ้ำ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ซึ่งสลักจากเนื้อหิน

และเมื่อขึ้นมาจนถึงยอดเขาจะพบกับมณฑป ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งแกะสลักมาจากหินทรายสีเขียว เป็นลวดลายมงคล 108 ประการในกรอบวงกลม คาดว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ด้านนอกยังมี ซากเจดีย์อยุธยา ที่สร้างซ้อนทับโบราณสถานสมัยทวารวดี
ด้านหน้ามีระฆังหินสลักอักขระสมัยทวาราวดี นอกจากนี้วิวจากบนยอดเขายังสวยงามมองเห็นได้สุดสายตา โดยด้านหนึ่งสามารถมองเห็นพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขาทำเทียม ได้อย่างชัดเจนด้วย
.
ที่ตั้ง : ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/rbtFV5job59XEkL97