พระนครคีรี (เขาวัง) เที่ยวสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี

พระนครคีรี (เขาวัง) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี

พระนครคีรี จากอดีตสู่ปัจจุบัน

อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติพระนครศีรี ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอด
ของเขาสมนหรือ เขามหาสมณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) พระราชทานนามใหม่ว่า “เขามหาสวรรค์”
ภายหลังเรียกกันว่า เขามไหสวรรย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค
ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยว่งศ์) เป็นแม่กอง และพระเพชรฟิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค ต่อมาได้รับ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาภาณุวงศ มหาโกษาธิบดี) เป็นนายงาน ในการก่อสร้าง
ตั้งแต่พุทธศักราช 2402 โดยนำสถาปัตยกรรมแบบ นีโอ-คลาสสิกมาเป็นแบบ รวมถึงศิลปะไทย และจีนด้วย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในพุทธศักราช 2404 จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระราชมณเฑียรและ พระราชทานนามพระราชวังว่า “พระนครศีรี” นับเป็นพระราชวังแห่งแรกของไทย

พิกัด : Phra Nakhon Khiri (Khao Wang) https://goo.gl/maps/NtAhY9FF9ToXLdW36

: 032 425 600

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.15 น.

คำยอดนิยม