โบสถ์ซางตาครู้ส เดินเล่นริมแม่น้ำ ชมโบสถ์เก่าชุมชนกุฎีจีน

โบสถ์ซางตาครู้ส เดินเล่นริมแม่น้ำ ชมโบสถ์เก่าชุมชนกุฎีจีน

โบสถ์ซางตาครู้ส หรือวัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ ภายในประดับกระจกสีเล่าเรื่องราวของพระเยซู ส่วนภายนอกมีจุดเด่นที่ยอดโดมแบบอิตาลีสีชมพูอ่อน ซึ่งคล้ายกับโดมแห่งมหาวิหารฟลอเรนซ์ สามารถมองเห็นแต่ไกล
.
เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดินที่สมเด็จพระเจ้าตากสินพระราชทานให้แก่ชาวโปรตุเกส ซึ่งร่วมทำการศึกต่อต้านพม่าจนได้รับชัยชนะ นักบวชชาวโปรตุเกสจึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารวัดหลังแรกด้วยไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2313 จากนั้นโบสถ์แห่งนี้ก็ได้ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง ส่วนโบสถ์หลังปัจจุบันสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 มีอายุมากกว่า 100 ปี
.
ตั้งอยู่ : ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ