ททท.ชวนสาวๆ ปั่นเที่ยวสวนผึ้ง Angle Challenge 2018 at Suan Phueng

ททท. จัดกิจกรรม “International Angle Challenge 2018 at Suan Phueng” ชู Sport Tourism กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มสตรีผู้รักสุขภาพ

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “International Angle Challenge 2018 at Suan Phueng”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกลุ่มสตรีที่ใส่ใจต่อสุขภาพผ่านการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างกระแสสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่จังหวัดราชบุรี รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายในพื้นที่

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆร่วมกันสร้าง พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) นั้น  นับเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยว ที่สามารถดำเนินการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการท่องเที่ยวด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจังหวัดราชบุรี อุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และนิเวศวิทยา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน “International Angle Challenge 2018 at Suan Phueng” Be Angle Be Gorgeous เปลี่ยนตัวเองเป็นนางฟ้า ที่สวยและแกร่ง ณ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันปั่นจักรยานสำหรับผู้หญิงในงาน International Angle Challenge ปีที่ 3 ในครั้งนี้มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบทั้งหมด 2 ประเภท และเพิ่มเติมรุ่น Lady Fun Ride แบบไม่เน้นการแข่งขันอีกหนึ่งประเภท ซึ่งใช้ระบบชิพในการจับเวลาที่มีมาตรฐานในการแข่งขัน เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านได้ตรวจสอบเวลาของตนได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์บรรยากาศฟาร์มและดนตรีในสไตล์ของสวนผึ้ง กิจกรรม DIY จากชุมชนในภูมิภาคภาคกลาง อาทิ ชุมชนดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาคร และชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง 09 2371 7799 และ 08 1642 5479 Faceboo : International Angle Challenge