ททท.ภูมิภาคภาคกลางเปิดตัวโครงการ”Central See You เสน่ห์กลางใจ”ชวนเปิด ประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคกลางแบบเทรนดี้ เสนอท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้ง

ททท.ภูมิภาคภาคกลางเปิดตัวโครงการ”Central See You เสน่ห์กลางใจ”ชวนเปิด ประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคกลางแบบเทรนดี้ เสนอท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้ง เจาะกลุ่มคนรุ่น ใหม่


27 พฤษภาคม 2565 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Central See You เสน่ห์กลางใจ” เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่สไตล์แคมป์ปิ้ง ผ่านกิจกรรม “Bliss Camp เพิ่มพลังชีวิต ติดธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 24- 26 มิถุนายน 2565 ณ แก่งลานรัก สระบุรี ตามแนวคิด “เทรนดี้ C2 ภาคกลาง” ชวนสัมสัมผัสเสน่ห์ของภาคกลาง 17 จังหวัด ที่จะช่วยมอบแรงบันดาลใจและ เติมเต็มช่วงเวลาทรงคุณค่าของชีวิตแก่กลุ่มตลาด Gen Y – Z


นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อานวยการภูมิภาคภาคกลาง กล่าวว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต ของเราหยุดชะงัก ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่กลับมาเป็นปกติ แต่ก็เริ่มคลี่คลายดีขึ้นเป็นลาดับ เห็นได้จากการผ่อนคลายมาตรการด้านสาธาณสุขต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และส่งเสริมให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การดาเนินชีวิตเดินหน้าต่อไปและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัว ในการนี้ ททท. ภูมิภาคภาคกลางจึงได้จัดโครงการ”Central See You เสน่ห์กลางใจ”เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เทรนดี้ C2 ภาคกลาง” กระตุ้นการเดินทางด้วยกระแสนิยมแห่งเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบ ใหม่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่เน้นออกเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ ผ่านกิจกรรม “Bliss Camp เพิ่มพลังชีวิต ติดธรรมชาติ” ชวนสัมผัสเสน่ห์อันหลากหลายของภาคกลาง 17 จังหวัด และสร้างนิยามใหม่ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์แนวแคมป์ปิ้งเพื่อเพิ่มพลังบวกและสร้าง แรงบันดาลใจเติมเต็มให้ชีวิต


นางสาวจุฑาทิพย์ กล่าวอีกว่า ภูมิภาคภาคกลางมีจุดแข็งเรื่องการเดินทางภายในจังหวัดและเชื่อมโยง จังหวัดข้างเคียงที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ รูปแบบ Media Fam Trip นาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยว สระบุรี-ลพบุรี-พระนครศรีอยุธยา-ปทุมธานี ในวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันทดสอบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเก็บ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สาหรับกิจกรรม “Bliss Camp เพิ่มพลังชีวิต ติดธรรมชาติ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ แก่งลานรัก สระบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมจะส่ง โซนกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย โซน Art & Craft กิจกรรมเด็ด 17 จังหวัดภาคกลาง, โซน Showcase กิจกรรมสาธิต ใช้ชีวิตแคมป์ปิ้ง, โซน Activities กิจกรรมสนุก สไตล์ Extreme, โซน Camping ชาวแคมป์กาง เต็นท์ พักผ่อนแบบชิลๆ, โซน Food & Drink ร้านค้าชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม และโซน Entertainment ขับกล่อมบรรยากาศภายในแคมป์ด้วยเสียงดนตรีและความสนุกสนานจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ สิงโต นาโชค และวงนั่งเล่น


นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ททท. ภูมิภาคภาคกลางยังมีการประชาสัมพันธ์โครงการฯและ กิจกรรมผ่านรายการสมุดโคจร ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และเผยแพร่ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ในการสร้างรายได้และสร้างความมั่นใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยเหลือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวและฟื้นตัวไปสู่ความยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถติดตาม รายละเอียดการซื้อบัตรได้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ Bliss Camp เพิ่มพลังชีวิต ติดธรรมชาติ https://www.facebook.com/Central.See.You


“ททท. ภูมิภาคภาคกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานโครงการ “Central See You เสน่ห์กลางใจ” จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นอัตรา การจ้างงาน เพิ่มการพักค้าง และสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนผลักดันเป้าหมาย จำนวนนักท่องเที่ยวไทย ปี 2565 อยู่ที่ 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ 626,000 ล้านบาท นาสู่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาเดินหน้า อย่างเต็มกาลังอีกครั้ง”

 

รายงานโดย ต่ายและลักกี้ ภาคกลาง