นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมและสำรวจสินค้าการท่องเที่ยวพื้นที่ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 พ.ค. 65 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง และนางสาวสุภาพันธุ์ จันทร์งาม หัวหน้างานภาคกลาง3 ทีมงานกองตลาดภาคกลาง พร้อมทั้ง คณะสำนักงานราชบุรี นำโดย นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผสรบ. เดินทางเยี่ยมชมและสำรวจสินค้าการท่องเที่ยวพื้นที่ จังหวัดราชบุรี อาทิ

– ตลาดน้ำดำเนินสะดวก และ ตลาดตั๊กลัก เพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงนี้ มีประชาชนทั้งชาวไทยแบะชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

– Spring’ 22 คาเฟ่แนวญี่ปุ่น แบบ cozy

– ณ สัทธา อุทยานไทย ร่วมงาน “Nasatta Summer Carnival แต่งไทย เก๋ไก๋ เที่ยวราชบุรี” นักท่องเที่ยวเดินทางมาเรื่อยๆ เพื่อถ่ายภาพดอกไม้และชมความสวยงามภายในงาน

– ร่วมพิธีเปิด งาน Jungle Rock 2 Welcome Back To The Jungle พร้อมชมการแสดงในขุนเขา ณ อุทยานหินเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 22.00 น.

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง และนางสาวสุภาพันธุ์ จันทร์งาม หัวหน้างานภาคกลาง3 ทีมงานกองตลาดภาคกลาง พร้อมทั้ง คณะสำนักงานราชบุรี นำโดย นางสาวปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผสรบ. เดินทางเยี่ยมชมและสำรวจสินค้าการท่องเที่ยวพื้นที่ จังหวัดราชบุรี – จังหวัดนครปฐม อาทิ

– ศาลเจ้ากวนอู อำเภอเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ 2414 เป็นที่ศูนย์รวมความเชื่อและจิตวิญญาณของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญของชาวจังหวัดราชบุรี

– ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง แหล่งรวมจีนแคะ เชื่อมต่อ 3 จังหวัดได้แก่ ราชบุรี-กาญจนบุรี-นครปฐม จัดตั้งขึ้นอนุรักษ์ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

– ตลาดรังนก อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตลาดเพื่อสุขภาพ ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย และสินค้าแฮนด์เมด

 

รายงานโดย ต่ายและลักกี้

คำยอดนิยม