งานภาคกลาง 2 สำรวจเส้นทางสำหรับการจัดกิจกรรม Top Spender กรุงเทพ – นครราชสีมา

6 พ.ค. 65
งานภาคกลาง 2 กภก. โดยนายสหรัฐ โพธิโต พ.การตลาด 6 นายธวัล ศุภสร พ.การตลาด 6 นายบุญช่วย อักษรศรีและสมุดโคจร ทราเวล เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สำรวจเส้นทางสำหรับการจัดกิจกรรม Top Spender กรุงเทพ – นครราชสีมา

โดยในวันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานวิหารเซียน มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ชม Unseen เมืองใต้พิภพ เเละเมืองลอยฟ้า วิว 360 องศาบนยอดเขายายเที่ยง จากนั้นเดินทางสำรวจที่พัก Movenpick resort Khao Yai สำหรับเตรียมการจัดกิจกรรมแก่คณะ Top Spender ธนาคารกรุงเทพฯ

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
งานภาคกลาง 2 กภก. โดยนายสหรัฐ โพธิโต พ.การตลาด 6 นายธวัล ศุภสร พ.การตลาด 6 นายบุญช่วย อักษรศรีและสมุดโคจร ทราเวล เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจเส้นทางสำหรับการจัดกิจกรรม Top Spender กรุงเทพ – นครราชสีมา โดยในวันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม Greenme Organic Farm จากนั้นเดินทางไป Midwinter Khaoyai จากนั้นเดินทางไป Villa Musée และ คาเฟ่ รศ . 111 จากนั้นเดินทางไป Khaoyai Art Museum จากนั้นเดินทางไป Dusit D2 และ GranMonte Vineyard สำหรับเตรียมการจัดกิจกรรมแก่คณะ Top Spender

 

รายงานโดย ตั๊ม และ บอย งานภาคกลาง2