งาน Cars & Coffee on Vacation ณ ทรูอารีน่า หัวหิน

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 คณะจาก ภภก. นำโดย นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ รอง ผภก. นายสหรัฐ โพธิโต พนักงานการตลาด 6 นายบุญช่วย อักษรศรี ลูกจ้างโครงการฯ และคณะ กภก. นำโดย น.ส.สุรีพร พงษ์พานิชผกภก. น.ส.สุภาพันธุ์ จันทร์งาม หนง.ภาคกลาง 3 นายฐมพัฒน์ วัฒนผล พนักงานการตลาด 6 พร้อมด้วยคณะ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายอิศรา สถาปนเศรษฐ์ [ผสปข.] ว่าที่ ร.ต.กรกฎ โอภาส รอง ผสปข. เดินทางเข้าร่วมงาน Cars & Coffee on Vacation ณ ทรูอารีน่า หัวหิน

ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในการนำยานยนต์ประเภทต่างๆ มารวมตัวและจอดในสนามเทนนิสพรีเมียมที่มีชื่อเสียง พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยน และต่อยอดภาพลักษณ์ Sport & Automotive Destination โดยภายในงานมีนักท่องเที่ยวนำรถมาเข้าร่วมงานกว่า 100 คัน

ซึ่งส่งผลโดยตรงกับอัตราการพักค้างคืนในพื้นที่หัวหินและใกล้เคียง สำหรับผู้เข้าร่วมงานกำหนดให้ผู้ร่วมงานแสกน QR CODE ไทยชนะก่อนเข้างาน จากนั้นแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen test (ATK) ล่วงหน้าก่อนเข้างานไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากนั้นก็ต้องเข้ารับการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงาน

 

รายงานโดย : บอย งานภาคกลาง 2