กิจกรรมร่วมฟังเสวนา Dinner Talk ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAT) ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ (ผภก.) พร้อมด้วย นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช (ผกภก.) นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต (ผสอย.) และเจ้าหน้าที่จากงานภาคกลาง 1 เดินทางลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือการจัดงาน Songkran Music Heritage Festival 2022 ร่วมกับผู้แทนจากภูมิภาคภาคใต้ โดยได้สำรวจพื้นที่การจัดงาน บริเวณวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

และในช่วงเย็น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางกับแนวคิด BCG ในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ(B2B) และกิจกรรมร่วมฟังเสวนา Dinner Talk ร่วมกับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAT) ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานทั้งหมด 60 คน เป็น BUYER 24 คน จาก 13 หน่วยงาน และ SELLER 34 คน จาก 18 หน่วยงาน พร้อมทั้ง ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยนางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุเทพมหานคร ได้นำคณะผู้ประกอบการในพื้นที่ จำนวน 2 ราย (Seller) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

รายงาน : ต้น งานภาคกลาง1

คำยอดนิยม