ภูมิภาคภาคกลาง และคณะ พร้อมด้วย ผสอย., รอง ผสอย. และเจ้าหน้าที่จาก สอย. เยี่ยมชมและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

✨วันนี้ (6 มีนาคม 2565) ภูมิภาคภาคกลางนำทีมโดย ผภก., ผกภก, หัวหน้างานภาคกลาง 1 ,หัวหน้างานภาคกลาง 3 และคณะ พร้อมด้วย ผสอย., รอง ผสอย. และเจ้าหน้าที่จาก สอย. เยี่ยมชมและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสิทธิชัย สำเภาพล
ประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองย่างเสือ เป็นผู้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สวนองุ่นรัชนีวรรณ(คุณแจ๊ส) สวนเกษตรองุ่นอินทรีย์ซึ่งไม่ได้ปลูกแค่องุ่นแต่นำแนวคิดการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บนผืนที่ 33 ไร่ สามารถนำผลผลิตจากไร่มาประกอบอาหารให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจรับประทาน โดยเชฟท้องถิ่นคืนบ้าน เช่น พิชซ่าโฮมเมด คุกกี้โฮมเมด สามารถนำเมนูดังกล่าวไปจัดเลี้ยง ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ณ สถานประกอบการของ ผปก. ในกลุ่มหนองย่างเสือได้อีกทางหนึ่ง

2. สวนผักครูสรรเสริญ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผักสดคุณภาพสูง ซึ่งมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ทั้งการสอนการปลูกผัก การเรียนรู้ทำสลัดผัก การห่อสลัดโรล นอกจากนี้ ชาว ภภก. ยังได้รับฟังแนวคิดและจุดเริ่มต้นการทำงานในภาคเกษตรกรรมของคุณครูสงบ (สามีคุณครูสรรเสริญ) ที่ได้รับต้นแบบการทำงานจากท่านองคมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร อีกด้วย

 

รายงานโดย : ลักกี้

คำยอดนิยม