ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ก่อตั้งจากดำริ พระครูวิชิตวุฒิคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น เพื่อเป็นพื้นที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี และ ในพื้นที่เส้นทางในการรบได้รำลึกนึกถึงวีรกรรมของบรรพชน และต้องการให้พื้นที่แห่งนี้ได้เก็บรวบรวมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบโบราณสมัยบ้านระจัน นอกจากนี้ต้องการทำพื้นที่สมรภูมิรบ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยมีจิตอาสาในการร่วมก่อตั้งถวายงานให้หลวงพ่อ ตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา โดยเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น มาปรับแก้ และปรับปรุงเพื่อให้เป็นตลาดเพื่อชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยวัดมีพื้นที่ให้ แม่ค้าที่ต้องการเข้ามาขายของต้องพัฒนาพื้นที่ช่วยกันและสร้างร้านเองโดยคัดเลือกสินค้าที่มาขายต้องเป็นสินค้าย้อนยุคเป็นสำคัญ

Vision สร้างพื้นที่ให้เกิดอัตลักษณ์ ภายใต้รูปแบบของบ้านระจัน ปลูกฝังให้ชุมชนรู้รักสามัคคี และกตัญญูต่อบรรพชน ก่อเกิดแห่งความศรัทธานำพาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

Mission ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีวัด และ หลวงพ่อ เป็นศูนย์กลาง ดำเนินการโดยสร้างกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยความศรัทธาในหลวงปู่ธรรมโชติ และวีรชนค่ายบางระจัน เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีความสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น สืบค้นวัฒนธรรมโบราณที่ศูนย์หายทำให้กลับกลายมีชีวิต โดยการกระทำจากพ่อค้าแม่ขายอย่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

คำยอดนิยม