นาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ผลิตนาเกลือที่ใหญ่เป็นอันสองในประเทศไทย รองจากจังหวัดเพชรบุรี และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย

ก่อตั้งโดยคุณบุญปรอด เจริญฤทธิ์ (ครูโต) ซึ่งเป็นปราชญ์นาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม แรกเริ่มเดิมทีชาวสมุทรสงครามที่มีบ้านเรือน  อยู่บริเวณชายทะเลตั้งแต่สมัยโบราณ ได้สังเกตพบว่าตาม แอ่งเล็กแอ่งน้อย ที่มีน้ำทะเลขังอยู่ เมื่อน้ำในแอ่งแห้ง จะมีตะกอนสีขาวๆ ติดอยู่ในแอ่ง เมื่อลอง ชิมดูมีรสเค็ม และถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่าลูกปลาลูกกุ้งที่อยู่  ในแอ่งเล็ก ๆนั้น ตายแล้วไม่เกิดการ เน่าเสีย จึงคิดวิธีสร้างให้เป็นบ่อใหญ่ๆ มีการคิดค้นวิธีการผลิตเกลือ จนกระทั่งได้เป็นรูปแผนในการ ผลิตได้ทดลองในบ่อใหญ่ๆ ที่เรียกว่า “นาเกลือ”

คำยอดนิยม