ชวนเที่ยวงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 พบการแสดง แสง เสียงตระการตา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 (รวม 10 วัน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนิเซีย

ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดฯ มีความพร้อมในการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สำหรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในปีนี้ จังหวัดฯ ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาทุกท่านจะได้พบกับ การแสดง แสง เสียง ที่เป็นไฮไลท์แสดงสู่สายตาชาวโลก

นอกจากนี้จังหวัดฯ ได้เตรียมประดับไฟสวยงามในเขตเกาะเมือง และนอกเกาะเมือง เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเยี่ยมชมงาน และท่องเที่ยวในจังหวัด รวมทั้งเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกท่ามกลางเมืองมรดกโลก กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ ตลาดย้อนยุค ถนนคนเดิน ถนนกินเส้น/กินกุ้ง ลานวัฒนธรรม ร้านกาชาด การประกวดหนูน้อยกรุงเก่า การประกวด Miss Ayutthaya และการประกวด Ayutthaya Talent

1. การแสดง แสง เสียง ในชื่อชุด “วิเทศอโยธยา วีระกษัตริย์ตรา ศาสน์ศิลป์ วัฒนาอมร” จัดแสดง ณ  วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา บัตรราคา 500 200 100 (100 บาท เฉพาะคนอยุธยาแสดงบัตรประชาชน) และ 50 บาท (เฉพาะนักเรียนนักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะ)

2. กิจกรรมตลาดย้อนยุค จำหน่ายสินค้าและอาหารย้อนยุค

3. กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ,การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การจัดแสดงผลสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นำเสนอผลงานสุดยอดภูมิปัญญา OTOP

4. กิจกรรมถนนคนเดิน , การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย

5. กิจกรรมเวทีกลาง  เป็นการประกวดความสามารถทางด้านดนตรี และประกวด Miss Ayutthaya

6. Food Street (ร้านอาหารจากโรงแรมและภาคเอกชนต่างๆ , ถนนกินเส้น/กินกุ้ง)

7. การออกร้านกาชาด เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. กิจกรรมแต่งชุดไทยเที่ยวชมงาน นักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดไทยเข้าชมงานได้ตามจุดทางเข้างาน ซึ่งดูแล อำนวยความสะดวกโดย สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองจังหวัด โทร. 0 3533 6564 , 0 3533 6539 , 0 3533 5931 ,ติดต่อบริจาคสิ่งของร้านกาชาด สลากการกุศล ,สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 2868 , 0 3524 3613

นอกจากนี้ สาธารณสุขจังหวัดได้มีมาตรการจัดงานวิถีแบบใหม่ New Normal โดยจัดงานตามมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting)  3 ด้าน คือ  ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้านพนักงานปลอดภัย และด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการออกบูธ ดูแลสุขอนามัยโดยการใช้เจลอนามัยวางตามจุดต่างๆ ภายในโซนของหน่วยงานต่างๆ เช่น จุดบริการรถราง มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ บนรถ เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เที่ยวชมงาน  และผู้ให้บริการ ตลอดเวลาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่น สร้างสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมงานฯ

คำยอดนิยม