ททท. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำแบบสอบถามความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19
และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด covid 19 (รอบที่3)