อัปเดตการปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวในจังหวัดประจวบฯ

อัปเดตแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงปิดชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564