ประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อยู่คนเดียว อยู่ลำพังหว่าเว้ 😭
มาอัปเดตกันหน่อย ช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนปิดกันบ้าง
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ออกไปไหน อย่าลืมสวมหน้ากาก และล้างมือบ่อยๆกันนะคะ 😊