เปิดรับสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวและเมืองท่องเที่ยวสะอาด ประจำปี 2564

📌📌เปิดรับสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวและเมืองท่องเที่ยวสะอาด ประจำปี 2564
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนหน่วยงานและผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว สมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียนและมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผลักดันให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเติบโตสู่มาตรฐานสากล
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564
โดยการสมัครผ่านเว็บ www.univerv.buu.ac.th หรือสแกน QR Code ที่แนบมาในรูปภาพ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-141-3223 หรือ 038-102-288