**ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง >> กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี กรุณาสแกน QR code ด้านล่างเพื่อรายงานตัวเข้าพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง >> กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี กรุณาสแกน QR code ด้านล่างเพื่อรายงานตัวเข้าพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมาตรการควบคุมผู้ที่มาจากพื้นที่ระบาด ตามภาพด้านล่าง โดนผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้เท่านั้นที่ต้องกักตัวและตรวจโควิด (ไม่ได้ครอบคลุมทั่วจังหวัด ตามที่มีสื่อทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน)

เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า “เข้าพื้นที่ประจวบฯ ต้องกักตัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด”

**มาตรการของจังหวัดประจวบฯ คือ กักตัวเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ระบาด โดยเฉพาะพื้นที่ระบุใน 5 จังหวัดที่มีการระบาดสูงสุด เฉพาะเขตที่ระบุไว้เท่านั้นที่มีความเสี่ยงและต้องกักตัว

ซึ่งจะมีแจ้งอัพเดททางเพจ สสจ. ทุกวัน ตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ