กิจกรรม ล่องเรือสักการะ 5 พระใหญ่ เส้นทาง กรุงเทพมหานคร – นนทบุรี – ปทุมธานี ที่ทาง ททท. สำนักงานกรุงเทพและบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2564 (รอบที่1)

ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรม ล่องเรือสักการะ 5 พระใหญ่ เส้นทาง กรุงเทพมหานคร – นนทบุรี – ปทุมธานี ที่ทาง ททท. สำนักงานกรุงเทพและบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2564 (รอบที่1)
สัมผัสบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีมัคคุเทศก์ให้การบรรยายตลอดเส้นทาง เริ่มออกเดินทางจากทางเรือสาทร สู่ วัดกัลยาณมิตร (กรุงเทพ) – สักการะพระพุทธไตรรัตนนายก, วัดโบสถ์ (ปทุมธานี) – สักการะ หลวงพ่อโต และ หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่, วัดบางจาก (นนทบุรี) – สักการะ พระพุทธมงคลชัย และรอดปากเสือปากมังกรใต้ฐานพระองค์, วัดแดงธรรมชาติ (นนทบุรี) – สักการะพระปางนาคปรกองค์ใหญ่ และบูชาสักการะวิหารหลวงพ่อเสือ ด้วยเรือโดยสาร Riva Express ซึ่งเป็นเรือใหม่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางและได้รับตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว SHA ( Amazing Thailand Safety & Health Administration )
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 499 บาทต่อคน ทั้งนี้การเดินทางในครั้งที่2 กำหนดเดินทางในวันที่
18 เมษายน 2564 หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจร่วมเดินทาง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 08 6331 4215
Line : @cpxboattour หรือ facebook fanpage : Chao Phraya Express Boat