ททท. เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ (Online Mobile Unit) การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

ททท. เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ (Online Mobile Unit) การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
📅ในวันที่ 7 เมษายนนี้ ในเวลา 9.00 – 11.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting
.
✨ สำหรับปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ขึ้น ผ่านช่องทาง Zoom Meeting เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และทำตามมาตรการ Social Distancing เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
.
👉 ภายในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ จะเป็นการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
1.ประเภทของรางวัลที่เปิดรับสมัคร
2.ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก
3.สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
.
❓และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการถามคำถาม หรือข้อสงสัยโดยตรงจากทางกรรมการโดยตรง ในช่วง Q&A
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมสมัคร และมีข้อสงสัย สามารถเข้าร่วมรับฟังสัมมนา ในวันที่ 7 เมษายนนี้ ในเวลา 9.00 – 11.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Meeting และในรอบถัดไปจะมีการจัดรอบ VDO ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ในรอบวันที่ 20 23 และ 27 เมษายน
.
📌 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านช่องทาง https://forms.gle/b9gXRTZmmRHbRf6n6
และจะมีทีมงานผู้ดูแลติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้
.
สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และสมัครทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่
📱www.tourismthailand.org/tourismawards
📱www.facebook.com/thailandtourismaward
📱Line Official : @tourismawards
#AmazingThailand #ThailandTourismAwards #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท.#ท่องเที่ยวสีขาว