งานวิ่ง Maha chesadabodindranusorn Bridge Night Run ครั้งที่ 2

งานวิ่ง Maha chesadabodindranusorn Bridge Night Run ครั้งที่ 2
จะดำเนินการจัดงานในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ