นิทรรศการ Blooming home @ The Jamfactory

นิทรรศการ Blooming home @ The Jamfactory
ที่รวบรวมผลงานศิลปะของคุณ ออย-คนธรัตน์ หรือศิลปินแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ ที่หลายคนรู้จักกันในนาม Give.me.seums เจ้าของภาพวาดจากทุ่งดอกไม้ ป่าเขาสีสันสดใส จากจินตนาการและความรู้สึก ผ่านการรังสรรผลงานด้วยสีเทียน 🎨✨
📍 The Jamfactory ถ.เจริญนคร กรุงเทพ
🗓 เปิดให้ชมถึง 25 เมษายน 2564 เวลา 11.00-20.00 น. (หยุดสงกรานต์ 12-15 เมษายน 2564)