จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเที่ยวงาน Summer Trip in Nakhon Pathom 2021

จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเที่ยวงาน Summer Trip in Nakhon Pathom 2021 (ไปด้วยกันนะ) เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการฯ และกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นครปฐม เลือกซื้อสินค้าท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการโดยตรง ทั้งที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ของฝากของที่ระลึก