ปั่นน้อย 100 รูป @สมุทรสงคราม

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนร่วมกิจกรรมปั่นน้อย 100 รูป @สมุทรสงคราม

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งแระเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร) เปิดเผยว่า “กิจกรรมปั่นน้อย 100 รูป” เป็นการจับมือร่วมกับ 3 สำนักงาน ททท. ภูมิภาคภาคกลาง โดยได้ร่วมกับ ททท.สำนักงานเพชรบุรี ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Bike Riviera #ปั่นน้อย100รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยกิจกรรมปั่นจักรยานในพื้นที่เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเส้นทางปั่นที่แตกต่าง และสะสมเป็นซีรี่ย์ Race Zone แก่นักปั่น สร้างมูลค่าจากเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย Thailand Riviera ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสร้างประสบการณ์เส้นทางปั่นควบคู่การเป็นส่วนหนึ่งส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ดังนี้

  1. สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายการเดินทางท่องเที่ยวจากกิจกรรมการปั่นจักรยานและขยายวันพักค้างเพิ่มขึ้น
  2. สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแพร่หลาย

“กิจกรรมปั่นน้อย 100 รูป @สมุทรสงคราม” ได้กำหนดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าเหรียญหมด !!!! มีเพียง 100 เหรียญเท่านั้น!!! โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนที่นี่ >>>>>> (Scan QR Code)
2. เริ่มปั่นตามเส้นทางที่แนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 นี้
**พิเศษ** ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10-15 เมษายน 2564 ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม แจกของที่ระลึกให้นักปั่น 100 คนแรกที่แวะมา Check-in ณ อาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม (ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.)
3. ถ่ายรูปบรรยากาศในการปั่น โดยเป็นรูปนักปั่น (Selfie) กับจุดถ่ายรูปที่กำหนดและรูปวิวต่างๆ ให้ครบ 100 รูป หรือมากกว่า
*ต้องมีรูปถ่าย ณ จุดถ่ายภาพในแผนที่ ไม่น้อยกว่า 10 จุด
4. ส่งหลักฐานหลังจากจบการปั่น ในข้อ 3 โดยการสร้างอัลบั้มชื่อของคุณ ทำเป็นลิงค์จาก 3 ช่องทางใดก็ได้ (Facebook / Google Drive / Dropbox) ส่งทาง Inbox ของเพจ “TATSamutSongkhram” เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564
5. รอรับการติดต่อจากคณะกรรมการ และรอรับเหรียญที่ระลึกของ จ.สมุทรสงคราม ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เมื่อทำครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
*เหรียญมีจำนวนจำกัดเพียง 100 เหรียญเท่านั้น และพิจารณาส่งมอบเหรียญที่ระลึกตามลำดับข้อความก่อน-หลัง
*จำกัดสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 เหรียญที่ระลึกเท่านั้น
*เริ่มจัดส่งเหรียญที่ระลึก ประมาณวันที่ 15 พฤษภาคม2564 เป็นต้นไป
**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
—————————————————–
***ตามที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 27 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้ถือว่า บุคคลใดที่ร่วม “กิจกรรมปั่นน้อย 100 รูป @สมุทรสงคราม” ยินยอมให้ผู้จัดงานฯ เผยแพร่ชื่อที่อยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จำเป็น ผ่านสื่อต่างๆของ ททท. โดยไม่ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้ ใช้/ทำซ้ำ/แชร์ รูปภาพของท่านที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประกอบกิจกรรมส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพแต่อย่างใด และขอสงวนสิทธิ์รูปภาพในกิจกรรมเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้จัดงานฯ ต่อไป
กติการ่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพิเศษ Gift Voucher ห้องพัก 100 ห้อง เพชรบุรี ประจวบ สมุทรสงคราม เพียงทำภารกิจ ข้อ 1 – 4 ให้ครบ มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลพิเศษ Gift Voucher ห้องพัก 100 ห้อง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม หมายเหตุ : กำหนดจับรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

จุดถ่ายภาพ 18 จุด กิจกรรมปั่นน้อย 100 รูป @สมุทรสงคราม

1. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม)
https://goo.gl/maps/AvaWVowXzuwqtXKy7

2. สถานีรถไฟแม่กลอง/ตลาดร่มหุบ
https://goo.gl/maps/HgiCkQNGWwpq4YRZA

3. วัดบางกะพ้อม
https://goo.gl/maps/Jzfp914XrJ3kQooD9

4. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
https://goo.gl/maps/sL9eDFm6Pt1DNQju5

5. วัดบางแคใหญ่
https://goo.gl/maps/VuhxTRdJEr3TGfrk9

6. วัดบางแคน้อย
https://goo.gl/maps/o67nynw9KSdEbk4j9

7. สะพานแขวนวัดปากน้ำ
https://goo.gl/maps/wigM7GESchxc6M2m7

8. ค่ายบางกุ้ง
https://goo.gl/maps/Hj4Yazr9yPmtcCmW7

9. สวนมะนาวโห่ลุงศิริ
https://goo.gl/maps/PZVyAQgrbzgt2j5q9

10. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
https://goo.gl/maps/pk2auHsGU2gvcmgi7

11. ตลาดน้ำบางน้อย
https://goo.gl/maps/R4XEQtYxuSQPK4KA7

12. ชุมชนบ้านบางพลับ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับ)
https://goo.gl/maps/xsR6FvFXRSDqQLBf6

13. ตลาดน้ำท่าคา Tha Kha Floating Market
https://goo.gl/maps/4k75KXqXuyomTNm4A

14. วัดจุฬามณี
https://goo.gl/maps/os1pFo3e51jvSfDCA

15. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
https://goo.gl/maps/VGNMMC6uFnsvdGXo9

16. โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
https://goo.gl/maps/bma24XuJDaC2uddq5

17. ตลาดน้ำอัมพวา

https://g.page/amphawa?share

18. ชุมชนบ้านริมคลอง (บ้านริมคลองโฮมสเตย์ – Baanrimklong Homestay)

https://g.page/BaanrimklongHomestay?share  

**ต้องมีรูปถ่าย ณ จุดถ่ายภาพในแผนที่ ไม่น้อยกว่า 10 จุดนะจ้ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox Fanpage : TATSamutSongkhram โทร. 0-3475-2847-8

คำยอดนิยม