เพชรบุรี HOT DEAL!! อยากนอนฟรี คราวนี้ต้องห้ามพลาด!!! มาลุ้นนอนฟรี กับ เพชรบุรี HOT DEAL

เพชรบุรี HOT DEAL!! อยากนอนฟรี คราวนี้ต้องห้ามพลาด!!!
มาลุ้นนอนฟรี กับ เพชรบุรี HOT DEAL
นอนที่ไหนก็ได้ ในเพชรบุรีวันธรรมดา ลุ้นนอนฟรี! วันธรรมดา อีก 1 คืน
จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 64
จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 มิ.ย. 64
เงื่อนไขง่ายมากๆ
1. นอนที่ไหนก็ได้ในจังหวัดเพชรบุรีในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) รับสิทธิ์ลุ้นนอนฟรีวันธรรมดาอีก 1 คืน
2. ส่งภาพใบเสร็จจากที่พักหรือใบเสร็จจาก trip.com ที่เข้าพักในเพชรบุรีในวันธรรมดา มาที่ [email protected] : @tat_phet ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 64
3. ที่พักที่ร่วมโครงการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น
4. ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
5. ปิดรับใบเสร็จ เวลา 18.00 น. ในวันสุดท้าย วันที่ 31 พ.ค. 64
-หมายเหตุ-
*กรุณาเก็บใบเสร็จตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
*กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล
*ผู้โชคดีติดต่อยืนยันการรับรางวัลได้ที่ LINE Official Account: @tat_phet หรือ Facebook: TAT Phetchaburi หรือ โทร 032471005-6
ภายใน 15 วันหลังการประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
*หากตรวจสอบพบการใช้ใบเสร็จซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทันที
*เงื่อนไขการเข้าพักเป็นไปตามกติกาของที่พักที่ร่วมรายการ
*ผลการประกาศรางวัลจาก ททท.สำนักงานเพชรบุรี ถือเป็นที่สิ้นสุด