มหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 36

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “มหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 21 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “หุ่นฟางนก” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันโดดเด่นของจังหวัดชัยนาท ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัดงาน“มหกรรมหุ่นฟางนก”  ซึ่งถือเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดชัยนาทที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

สำหรับในปีนี้ เป็นการจัดงานฯ ปีที่ 36 แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ จังหวัดชัยนาท จึงเลื่อนการจัดงานฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดงาน   “มหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาทของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาด” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 มีนาคม 2564 (10 วัน) ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ การจัดงานฯ อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมพิธีเปิดงาน ขบวนแห่หุ่นฟางนกสวยงาม ขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป, การประกวดหุ่นฟางนก ประเภทนกไฮเทค นกสวยงาม และโมบายนก, การจัดแสดงหุ่นฟางประกอบแสง สี เสียง ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่า, การแสดงวิถีไทยและวัฒนธรรมไทย, สักการะศาลหลักเมือง และนมัสการรูปหล่อหลวงปู่ศุข, ร่วมสนุกชิงโชคกับร้านสกุณากาชาด, การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกคืน เป็นต้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อโยง อาทิ นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร, นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า,

เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์นก ซึ่งมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ณ สวนนกชัยนาท, ชมพระอาทิตย์ยามเช้าขึ้น และอัสดงยามเย็น พร้อมเลือกซื้อปลาร้า ปลาแดดเดียว ขนมหน้างากุยหลี สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาท ณ เขื่อนเจ้าพระยา, จิบกาแฟ ถ่ายรูปสวยๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ Sunset Café, เยี่ยมชมชุมชนเก่า และโรงพักเก่าสรรพยา ร.ศ. 120 เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท  โทร. 056-411-234 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036 – 770096 – 7 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi