เลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปี 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

เลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม จากเดิม ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปในหลายจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564

ผู้จองบัตรชมการแสดงนาฎศิลป์โขน – ละคร ขอความกรุณามาลงทะเบียนเวลา 10.00 – 14.00 น.

– การแสดงเริ่มเวลาประมาณ 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ทาง inbox : อุทยาน ร.2 หรือโทร 034 751-666, 034 751-776