Social Distancing พิชิต COVID-19 #ห่างไกลไม่ห่างกัน

ช่วงนี้สถานการณ์ COVID-19 กำลังกลับมาแพร่กระจายในวงกว้างอีกครั้ง เพื่อนๆ ที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวอย่าลืมดูแลตัวเองตามมาตรการ Social Distancing กันด้วยนะครับและขอส่งกำลังใจให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงาน…ภารกิจพิชิต COVID-19 ไปด้วยกันนะ

ยังไงรอให้สถานการณ์คลี่คลายกันก่อนนะ แล้วเราค่อยเดินทางท่องเที่ยวกันแบบเต็มที่อีกครั้ง

#ห่างไกลไม่ห่างกัน

#amazingไทยเท่

———————————————

ข้อมูลและวิธีป้องกันโรคโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก:  Social Distancing กับ 8 วิธี ป้องกันโรคโควิด-19

https://pr.moph.go.th/?url=pr%2Fdetail%2F2%2F02%2F141000%2F

———————————————

แนวทางช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข