ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม ”เกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่1“

เลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม เกษตร อัจฉริยะครั้งที่ 1 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2564 พบกับนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพืชไร่ ฯลฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ ผลิตผล การแปรรูปทางเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนิทรรศการวักรรมเทโนโลยีที่มาให้ความรู้แล้วยังมีการจัดแสดงโชว์จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การประกวดกระบือ ไก่พื้นเมืองสวยงาม  โคเนื้อ การประกวดปลาสวยงาม สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เป็นต้น การจำหน่ายสินค้าผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก ตลอดจนชมการแสดงแตรวง ลิเก การประกวดวงดนตรีนักร้องลูกทุ่ง และกิจกรรมงานเคาท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่เที่ยวสนุกได้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ต้องมาที่นี่งานนี้เลย เกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ โทร 035-591763

คำยอดนิยม