วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่หลายๆคน นึกถึงเป็นวัดแรกๆ เมื่อพูดถึงอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เดิมบริเวณนี้ เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามแห่งนี้  เพื่ออุทิศผลบุญให้กับพระราชมารดา รวมถึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด

ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไชยวัฒนาราม ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสาย ในช่วงค่ำ ทางวัดจะเปิดไฟส่องไปที่บริเวณโบราณสถาน จะยิ่งทวีความสวยงามเป็นพิเศษ

 

ที่ตั้ง : ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 18.00 น.

โทรศัพท์ : 0 3532 2730