วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดนี้เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน  ตามพงศาวดารบันทึกไว้ว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้ง กษัตริย์ผู้ครองอโยธยาแต่ครั้งโบราณ ทรงสร้างวัดนี้ขึ้น ณ บริเวณที่พระราชทานเพลิงพระศพ พระนางสร้อยดอกหมาก พระราชธิดาในพระเจ้ากรุงจีน ซึ่งยกให้อภิเษกสมรสกับพระองค์

แต่เมื่อกลับจากรับตัวพระนางมาจากเมืองจีน พระเจ้าสายน้ำผึ้งรับสั่งให้พระนางรออยู่ที่เรือพระที่นั่งก่อน จะทรงจัดขบวนมารับเข้าวัง แต่พระองค์มิได้เสด็จมารับว่าที่พระอัครมเหสีด้วยองค์เอง พระนางสร้อยหมากจึงไม่ยอมขึ้นจากเรือ พระเจ้าสายน้ำผึ้งคิดว่าพระนางหยอกเล่น จึงตรัสออกไปว่า “เมื่อไม่ขึ้นก็จงอยู่ที่นี่เถิด” ด้วยความน้อยพระทัย พระนางสร้อยหมากทรงกลั้นพระทัยถึงแก่สวรรคตทันที เป็นที่มาของชื่อวัดว่า วัดพระนางเชิง ก่อนที่จะเพี้ยนมาเป็นวัดพนัญเชิงในปัจจุบัน

ผู้คนจำนวนมากนิยมมากราบสักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา  ซึ่งตามพงศาวดารกล่าวว่าสร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวจีนว่า เจ้าพ่อซำปอกง โดยได้รับพระราชทานนามใหม่จากในหลวงรัชกาลที่ 4 ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร  ป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประดิษฐานในพระวิหารหลังใหญ่ ซึ่งสร้างคลุมในภายหลัง

หลังจากไหว้พระทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแวะไปทำทานด้วยการให้อาหารปลาที่วังมัจฉาที่ท่าน้ำหน้าวัดด้วยนะครับ บริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ทำให้บริเวณหน้าวัดนั้นเต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก

 

ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิดปิด : 7.00 – 18.00 น.

โทรศัพท์ : 0 3524 3867-8